Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού αυτομάθησης στα Μαθηματικά

Η υπηρεσία EasyMath αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού για αυτομάθηση στα Μαθηματικά. Υποστηρίζει ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή, ακόμη και από έναν μικρό μαθητή Δημοτικού Σχολείου, χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Η υπηρεσία προς το παρόν λειτουργεί πιλοτικά. Κατα τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας υποστηρίζει μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό Μαθηματικών ικανοτήτων "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" της ΕΜΕ.

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 4
Available on the App Store
Available on the Play Store